BILANŢ LA DATA DE 30.06.2019​

NR. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei
A B C 1 2
A. ACTIVE 01 X X
  ACTIVE NECURENTE 02 X X
1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) 03 37,328 36,142
2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale  (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) 04 59,343 51,497
3. Terenuri şi clădiri                               (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) 05    
4. Alte active nefinanciare                                                                 (ct.2150000)   06    
5. Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an                                            (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200),  din care: 07    
  Titluri de participare                                                                              (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 08    
6. Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200),  din care:   09    
  Creante  comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an                                                                        (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200) 10    
7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 96,671 87,639
  ACTIVE  CURENTE 18 X X
1. Stocuri               (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+  3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) 19 278,618 264,634
2. Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 20 X X
  Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+  4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care: 21 2,430 1,200
  Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),       din care : 22    
  Avansuri acordate  221    
  Creanţe bugetare                                                                               (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: 23 52,649 57,260
  Creanţele  bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)  24    
    Creanţe  din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 +  4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000),        din care: 25    
  Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) 26    
  Împrumuturi pe termen scurt acordate     (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) 27    
  Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30 55,079 58,460
3.   Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31    
4. Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : 32 X X
  Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 +  5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+  5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+  5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 +  5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)  33 8,423 -1,576,048
  Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie   (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)  33.1 60 0
  Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută                        (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 +  5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202  + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)   35 14,466 17,288
   Dobândă de încasat,  avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)  35.1    
  Total disponibilităţi (rd.33+35) 40 22,949 -1,558,760
5 Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+   5240200+5240300-7700000)  41    
6 Cheltuieli în avans (ct. 4710000 ) 42    
7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) 45 356,646 -1,235,666
8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 453,317 -1,148,027
B. DATORII 50 X X
  DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi  plătite după-o perioadă mai mare de un an  51 X X
1 Sume necurente- sume ce urmează a fi  plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000),  din care: 52    
  Datorii comerciale                                                                       (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)  53    
2 Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) 54    
3 Provizioane                                                                                              (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 55 0 0
  TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 0 0
  DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite   într-o perioadă de pană la un an   59             X               X
1 Datorii comerciale,  avansuri şi alte decontări  (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800),  din care: 60 3,289,328 74,554
  Datorii comerciale şi avansuri                                                                   (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: 61 24,883 71,759
  Avansuri  primite  611    
2 Datorii către bugete                                                                                (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+4310600+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: 62 96,080 106,374
  Datoriile  instituţiilor publice către bugete  63           X              X
  Contribuţii sociale                          (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) 631 82,405 82,953
   Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile            (ct.4550501+4550502+4550503) 64    
3 Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale                                             (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103) 65    
  din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) 66    
4 Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi  plătite într-o perioadă de până la  un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 ) 70    
5 Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi  plătite în cursul exerciţiului curent  (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) 71    
6 Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+  4270300+ 4280101) 72 144,718 141,260
7 Alte drepturi cuvenite  altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: 73    
  Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse  731    
8 Venituri în avans (ct.4720000) 74    
9 Provizioane                                                                                                     (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)  75    
10 TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 3,530,126 322,188
11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 3,530,126 322,188
12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE  – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII(rd.80= rd.46-79 = rd.90) 80 -3,076,809 -1,470,215
C. CAPITALURI PROPRII 83          X           X
1. Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)   84    
2. Rezultatul reportat                                                                                 (ct.1170000- sold creditor)    85 168,995 188,136
3. Rezultatul reportat                                                                             (ct.1170000- sold debitor) 86    
4. Rezultatul patrimonial al exercitiului                                         (ct.1210000- sold creditor) 87    
5. Rezultatul patrimonial al exercitiului                                            (ct.1210000- sold debitor) 88 3,245,804 1,658,351
6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 -3,076,809 -1,470,215