ATENȚIE HOTELIERI!

PÂNĂ ÎN DATA DE 10 FEBRUARIE 2019 TREBUIE DEPUSE LA DITL GIURGIU DECLARAȚIILE PRIVIND TAXA TURISTICĂ!

 

Taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Giurgiu pentru anul 2019 se calculează prin aplicarea cotei de 1% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA.

Prin instituirea taxei speciale se urmăreşte creşterea numărului de turişti în Giurgiu, a duratei de şedere a turiştilor, precum și a veniturilor obţinute din turism.

Astfel, taxa se va încasa de către hotel, hotel-apartament, motel sau pensiune turistică odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate şi va fi depusă la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu pentru bugetul local al Municipiului Giurgiu până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat această taxă.

De asemenea, potrivit unei hotărâri de Consiliu Local aprobată Joi, 31 ianuarie 2019, unitatea de cazare are obligaţia de a depune lunar o declaraţie-decont la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa.

Sumele încasate cu titlu de taxă specială vor fi evidenţiate într-un cont distinct, potrivit unei hotărâri de Consiliu Local.

În cazul în care depunerea declaraţiilor-decont nu se va face la timp, unitatea va fi sancţionată cu o amendă de la 70 de lei la 279 de lei, iar nedepunerea lor se pedepseşte cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei.

Taxa specială de 1% pentru promovarea turistică a Municipiului Giurgiu se va folosi pentru susţinerea de evenimente care pot genera creşterea numărului de turişti în Municipiu, organizarea sau participarea la târguri şi conferinţe, realizarea de campanii publicitare, promovarea atracţiilor, evenimentelor şi obiectivelor turistice din Municipiul Giurgiu prin intermediul centrelor de informare turistică, mediul online şi social media.

ditlgiurgiu.ro