NU UITAȚI DE EVALUAREA CLĂDIRILOR CU DESTINAȚIE NEREZIDENȚIALĂ SAU MIXTĂ!

În prezent, conform legislației actuale în cazul clădirilor cu destinație nerezidențială, impozitul se calculează prin raportare la o valoare ce rezultă dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, situație ce presupune un oarecare subiectivism în ce privește determinarea valorii clădirii și costuri suplimentare ale contribuabilului pentru a se determina o valoare în funcție de care, organul fiscal urmează a stabili impozitul pe clădire datorat de acesta.

”Subiectivismul invocat în ce privește valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare este demonstrat în practica noastră. Au fost situații în care două clădiri cu aceleași caracteristici situate în același imobil să aibă valori diferite în funcție de aprecierile evaluatorului care a evaluat bunul, cerințele clientului etc,. Ori atribuirea unei valori impozabile prin calcularea acesteia de către organul fiscal în baza unor parametrii simpli cum sunt suprafața și zona de impozitare, prin raportare la valori pe mp. prevăzute expres în lege, permite atât transparența modului de determinare a valorii impozabile (în funcție de care se stabilește impozitul) cât și obiectivism, legea aplicându-se unitar. Este foarte bine că acest aspect este deja în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor, și cred că în foarte scurt timp va îmbrăca forma unei hotărâri de guvern care va ”împăca” să spunem așa, toate părțile” a precizat Directorul DITL Giurgiu, Laurențiu Țintea

În prezent, rapoartele de evaluare pentru clădirile cu destinație nerezidențială sau mixtă se depun la organul fiscal odată la 5 ani de către persoanele fizice, respectiv la 3 ani de către persoanele juridice, până la primul termen de plată, respectiv până la data de 31 martie a anului respectiv.

Pentru clădirile nerezidențiale sau cu destinație mixtă, impozitul pe clădiri deținute de persoanele juridice se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii care poate fi valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau valoarea de evaluare cuprinsă în raportul de evaluare al clădirii, atenție, la data de 31 decembrie a anului anterior!

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele fizice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4%, asupra valorii impozabile a clădirii. Această valoare impozabilă poate fi: valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, valoarea finală a lucrărilor de construcții (în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință) sau valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate.

ditlgiurgiu.ro