SOLICITĂRILE DE ANULARE A MAJORĂRILOR DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

SE POT FACE ȘI ON-LINE

Demersul pentru anularea penalităților și a accesoriilor determiniate de neplata la timp a impozitelor și taxelor locale se poate face acum fără să fie nevoie de deplasarea fizică a debitorilor la sediul DITL Giurgiu.

Cei care vor să beneficieze de aceste facilități pot notifica în scris DITL Giurgiu în mai multe modalități:

- prin e-mail: ditl@primariagiurgiu.ro

- prin fax: 0246-231.893

- accesând platforma: https://ditlgiurgiu.ro/Servicii-Online/-Depunere-Documente-online.

După primirea notificării, care trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului -  NUME, CNP, ADRESĂ, NUMĂR DE TELEFON, ADRESĂ DE EMAIL în cazul PERSOANELOR FIZICE și NUME, ADRESĂ SEDIU, NR. CUI, NUMĂR DE TELEFON, ADRESĂ DE EMAIL pentru PERSOANE JURIDICE – acesta va fi în câteva minute contacat de un operator DITL pentru a i se confirma suspendarea accesoriilor.

Din acel moment solicitantul are termen până la 15 decembrie 2020, inclusiv, să achite obligațiile principale restante la 31.03.2020 pentru a i se putea anula în final accesoriile.

În toată această procedură nu este necesară prezența contribuabililor la Direcția de Impozite și Taxe Locale din Giurgiu, comunicarea actelor administrative (semnate electronic) se va face prin intermediul adresei de e-mail furnizate de solicitant.

https://ditlgiurgiu.ro/