Document în transparență publică
Acord Colectiv
Decizie privind componența Comisiei paritare
Cod Etic
Contract colectiv PMG și Direcții subordonate cu Federația Publisind
Decizie privind constituirea Comisiei de disciplină
Regulament de ordine interioară
Regulament de organizare și funcționare
Organigrama

 

Structura organizatorică Procedura prezentată
Serviciul Impunere Executare  
Serviciul Persoane Fizice   
Compartiment Impozite și Taxe Locale PF   
 Compartiment Amenzi și Urmărire Debite   
Serviciul Persoane Juridice  
                  Compartiment Informatică Fiscală  
Compartimentul Juridic - Resurse Umane 
Compartiment Juridic   
Compartiment Resurse Umane,Consiliere Cetățeni. Registratură

Procedura privind organizarea și deșfăsurarea probei suplimentare de testarea competențelor în domeniul tehnologiei informației

   
Serviciul Financiar Contabilitate 
Compatiment Contabilitate   
Compartiment Evidență Venituri Nefiscale și încasări Bugetare  
Compartiment Achiziții Publice   
   
Compartiment Audit Public Intern 
   
   
Compartiment Control Fiscal 
   
   
Compartiment de Informații și Analize 
   
   
Compartiment Administrativ