INFORMAȚII UTILE PENTRU DEȚINĂTORII DE CLĂDIRI NEREZIDENȚIALE!

Persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale, respectiv persoanele juridice care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale nereevaluate în ultimii 5 ani de la data dobândirii / evaluării / actualizării valorii de impunere a construcțiilor deținute, riscă majorarea impozitului pe clădiri dacă nu procedează la evaluarea/reevaluarea acestora – de către un evaluator autorizat ANEVAR – la data de 31 decembrie 2022.


Cei care se află în situația fiscală descrisă mai sus, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, le recomandăm efectuarea operațiunilor de evaluare/reevaluare a clădirilor deținute, în caz contrar, impozitul pentru clădirile deţinute se va stabili în conformitate cu dispozițiile art. 458 alin. (4), respectiv, art. 460 alin. (8) și (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
 

Declarațiile de impunere, însoțite de un exemplar al raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, care trebuie să respecte standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, se înregistrează la DITL Giurgiu până la primul termen de plată din anul de referință, respectiv 31.03.2023, în conformitate cu prevederile art. 458 alin (1) lit. a), respectiv, art. 460 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


Documentele pot fi trimise și pe adresele de mail :

pf.taxe@primariagiurgiu.ro – persoane fizice

pj.taxe@primariagiurgiu.ro – persoane juridice

 

ditlgiurgiu.ro