PANDEMIA ȘTERGE MAJORĂRILE PENTRU TAXE ȘI IMPOZITE NEPLĂTITE.

CARE SUNT CONDIȚIILE...!?

Administrația locală este din nou receptivă la problemele economice ale comunității. Acordarea facilităților fiscale pentru cei care nu au putut să-și achite datoriile către bugetul local, dat fiind contextul generat de pandemia cu Sars Cov 2, a fost aprobată de Consiliului Local Giurgiu în ședința extraordinară din 11.08.2020.

Decizia se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sau chiar unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice, care, la data de 31 martie 2020 inclusiv, înregistrau obligații bugetare principale restante către Municipiul Giurgiu.

Excepție fac însă acei contribuabili pentru care s-a deschis procedura insolvenței, întru-cât în astfel de situații sunt incidente prevederi legale din domeniul insolvenței (cum ar fi Legea Insolvenței n.r.) care însă nu au suferit modificări până la această oră.

Pentru ca un contribuabil să beneficieze de anularea majorărilor de întârziere înregistrate la 31 martie 2020 va trebui ca în perioada 14 august – 15 decembrie 2020 inclusiv să ne notifice în acest sens, urmând ca angajații DITL Giurgiu să verifice dacă acel contribuabil se încadrează în acordarea acestei facilități. Dacă se încadrează, atunci va trebui ca tot până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, să achite obligațiile principale bugetare.

În toată această perioadă – cuprinsă între data la care se face notificarea și achitarea obligațiilor principale – majorările de întârziere sunt suspendate, urmând ca acestea să fie șterse odată cu achitarea integrală a obligațiilor principale.

 

https://ditlgiurgiu.ro/