Conform HG nr. 1.269 din 22.12.2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizational presupune adoptarea următoarelor documente:

1.Declarația de integritate 2022.

2.Plan de integritate 2022.

3.Raport de evaluare a incidentelor de integritate 2022.