05.04.2021

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier asistent din cadrul Biroului executări silite

Nr. crt.

Număr dosar de înscriere

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj final

Rezultatul

1.

Dosar nr. 6766

Consilier asistent

95

81,33

176,33

admis

2.

Dosar nr. 6648

Consilier asistent

65

58

123

respins

3.

Dosar nr. 5864

Consilier asistent

95

absent

95

respins

4.

Dosar nr. 7080

Consilier asistent

45

nu este cazul

45

respins

5.

Dosar nr. 7100

Consilier asistent

40

nu este cazul

40

respins

6.

Dosar nr. 6758

Consilier asistent

40

nu este cazul

40

respins

7.

Dosar nr. 6261

Consilier asistent

35

nu este cazul

35

respins

 

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier debutant din cadrul Biroului executări silite

Nr. crt.

Număr dosar de înscriere

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj final

Rezultatul

1.

Dosar nr. 6924

Consilier debutant

85

84,66

169,66

admis

2.

Dosar nr. 5723

Consilier debutant

75

83,33

158,33

respins

3.

Dosar nr. 6430

Consilier debutant

70

81,33

151,33

respins

4.

Dosar nr. 5362

Consilier debutant

60

82

142

respins

5.

Dosar nr. 6886

Consilier debutant

55

82,33

137,33

respins

6.

Dosar nr. 5921

Consilier debutant

50

58,66

108,66

respins

7.

Dosar nr. 7164

Consilier debutant

40

nu este cazul

40

respins

8.

Dosar nr. 7167

Consilier debutant

absent

nu este cazul

nu este cazul

respins

9.

Dosar nr. 7159

Consilier debutant

absent

nu este cazul

nu este cazul

respins

 

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent debutant din cadrul Biroului executări silite

Nr. crt.

Număr dosar de înscriere

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj final

Rezultatul

1.

Dosar nr. 5351

Referent debutant

80

90

170

admis

2.

Dosar nr. 6765

Referent debutant

85

69,66

154,66

respins

3.

Dosar nr. 5890

Referent debutant

55

84

139

respins

4.

Dosar nr. 6941

Referent debutant

85

51

136

respins

5.

Dosar nr. 5583

Referent debutant

60

63,33

123,33

respins

6.

Dosar nr. 6889

Referent debutant

50

72,66

122,66

respins

7.

Dosar nr. 7177

Referent debutant

35

nu este cazul

35

respins

8.

Dosar nr. 5194

Referent debutant

30

nu este cazul

30

respins

9.

Dosar nr. 6104

Referent debutant

25

nu este cazul

25

respins

Afișat 05.04.2021, ora 13,00

02.04.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - referent debutant – Biroul executări silite –

Nr.

crt.

Număr dosar

Funcţia publică vacantă

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1

Dosar nr. 5351

Referent debutant

90

admis

2

Dosar nr. 5890

Referent debutant

84

admis

3

Dosar nr. 6889

Referent debutant

72,66

admis

4

Dosar nr. 6765

Referent debutant

69,66

admis

5

Dosar nr. 5583

Referent debutant

63,33

admis

6

Dosar nr. 6941

Referent debutant

51

admis

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
Afişat astăzi, 02.04.2021, ora 10,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
_______________________________________________________________

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - consilier debutant – Biroul executări silite –

Nr.

crt.

Număr dosar

Funcţia publică vacantă

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1

Dosar nr. 6924

Consilier debutant

84,66

admis

2

Dosar nr. 5723

Consilier debutant

83,33

admis

3

Dosar nr. 6886

Consilier debutant

82,33

admis

4

Dosar nr. 5362

Consilier debutant

82

admis

5

Dosar nr. 6430

Consilier debutant

81,33

admis

6

Dosar nr. 5921

Consilier debutant

58,66

admis

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, Bl. G2.
Afişat astăzi, 02.04.2021, ora 10,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, Bl. G2.

___________________________________________________________________

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - consilier asistent – Biroul executări silite –

Nr.

crt.

Număr dosar

Funcţia publică vacantă

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1

Dosar nr. 6766

Consilier asistent

81,33

admis

2

Dosar nr. 6648

Consilier asistent

58

admis

3

Dosar nr. 5864

Consilier asistent

absent

respins

 

 

 

 

 

 

 

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, Bl. G2.
Afişat astăzi, 02.04.2021, ora 10,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, Bl. G2.

 

29.03.2021 ora 14,30

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent debutant din cadrul Biroului executări silite organizat în data de 29.03.2021

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Rezultatul

1.

Dosar nr. 6941

Referent debutant

85

admis

2.

Dosar nr. 6765

Referent debutant

85

admis

3.

Dosar nr. 5351

Referent debutant

80

admis

4

Dosar nr. 5583

Referent debutant

60

admis

5

Dosar nr. 5890

Referent debutant

55

admis

6.

Dosar nr. 6889

Referent debutant

50

admis

7.

Dosar nr. 7177

Referent debutant

35

respins

8.

Dosar nr. 5194

Referent debutant

30

respins

9.

Dosar nr. 6104

Referent debutant

25

respins

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se depun la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2.

Candidații declarați ”admis” vor susține proba interviu LA SEDIUL DITL în data de 01.04.2021, ora 10,00.

29.03.2021 ora 14,20

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier debutant din cadrul Biroului executări silite organizat în data de 29.03.2021

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Rezultatul

1.

Dosar nr. 6924

Consilier debutant

85

admis

2.

Dosar nr. 5723

Consilier debutant

75

admis

3.

Dosar nr. 6430

Consilier debutant

70

admis

4

Dosar nr. 5362

Consilier debutant

60

admis

5

Dosar nr. 6886

Consilier debutant

55

admis

6.

Dosar nr. 5921

Consilier debutant

50

admis

7.

Dosar nr. 7164

Consilier debutant

40

respins

8.

Dosar nr. 7159

Consilier debutant

absent

respins

9.

Dosar nr. 7167

Consilier debutant

absent

respins

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Contestațiile se depun la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2.
Candidații declarați ”admis” vor susține proba interviu LA SEDIUL DITL în data de 01.04.2021, ora 12.00.
Afișat astăzi 29.03.2021, ora 14,20  la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2

29.03.2021 ora 14,15 

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier asistent din cadrul Biroului executări silite organizat în data de 29.03.2021

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Rezultatul

1.

Dosar nr. 5864

Consilier asistent

95

admis

2.

Dosar nr. 6766

Consilier asistent

95

admis

3.

Dosar nr. 6648

Consilier asistent

65

admis

4

Dosar nr. 7080

Consilier asistent

45

respins

5

Dosar nr. 6758

Consilier asistent

40

respins

6.

Dosar nr. 7100

Consilier asistent

40

respins

7.

Dosar nr. 6261

Consilier asistent

35

respins

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se depun la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2.

Candidații declarați ”admis” vor susține proba interviu LA SEDIUL DITL în data de 01.04.2021, ora 14,00.

Afișat astăzi 29.03.2021, ora 14,15  la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2

16.03.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier asistent, consilier debutant și referent debutant din cadrul Biroului executări silite

 

Nr. crt.

 

Număr dosar

 

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 5864 /03.03.2021

Consilier asistent BES

admis

-

2

Dosar nr. 6261 /08.03.2021

Consilier asistent BES

admis

-

3

Dosar nr. 6648 /09.03.2021

Consilier asistent BES

admis

-

4

Dosar nr. 6758 /09.03.2021

Consilier asistent BES

admis

-

5

Dosar nr. 6766 /10.03.2021

Consilier asistent BES

admis

-

6

Dosar nr. 7080 /12.03.2021

Consilier asistent BES

admis

-

7

Dosar nr. 7100 /12.03.2021

Consilier asistent BES

admis

-

 

 

Nr. crt.

 

Număr dosar

 

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 5362 /25.02.2021

Consilier debutant BES

admis

-

2

Dosar nr. 5723 /02.03.2021

Consilier debutant BES

admis

-

3

Dosar nr. 5921 /03.03.2021

Consilier debutant BES

admis

-

4

Dosar nr. 6430 /08.03.2021

Consilier debutant BES

admis

-

5

Dosar nr. 6886 /11.03.2021

Consilier debutant BES

admis

-

6

Dosar nr. 6924 /11.03.2021

Consilier debutant BES

admis

-

7

Dosar nr. 7159 /15.03.2021

Consilier debutant BES

admis

-

8

Dosar nr. 7164 /15.03.2021

Consilier debutant BES

admis

-

9

Dosar nr. 7167 /15.03.2021

Consilier debutant BES

admis

-

 

 

Nr. crt.

 

Număr dosar

 

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 5194 /24.02.2021

Referent debutant BES

admis

-

2

Dosar nr. 5351 /25.02.2021

Referent debutant BES

admis

-

3

Dosar nr. 5583 /01.03.2021

Referent debutant BES

admis

-

4

Dosar nr. 5890 /03.03.2021

Referent debutant BES

admis

-

5

Dosar nr. 6104 /05.03.2021

Referent debutant BES

admis

-

6

Dosar nr. 6765 /10.03.2021

Referent debutant BES

admis

-

7

Dosar nr. 6889 /11.03.2021

Referent debutant BES

admis

-

8

Dosar nr. 6941 /11.03.2021

Referent debutant BES

admis

-

9

Dosar nr. 7177 /15.03.2021

Referent debutant BES

admis

-

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 29.03.2021, ora 10,00, la sediul Școlii Postliceale FEG din Giurgiu, str. Nicolae Droc Barcian, nr. 8, Colegiul Național Ion Maiorescu Giurgiu (clădirea Internat, et. 1).
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi, 16.03.2021, ora 16,30  la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
 

24.02.2021

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul executări silite;
- o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Biroul executări silite,
- o funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant la Biroul executări silite;
 

Condițiile de desfășurare a concursului:

            Concursul se va desfășura astfel:

-  în data de 29.03.2021, ora 10.00, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, Bl. G2.

- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 24.02.2021  – 15.03.2021 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

            Condițiile de participare la concurs:

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:
    Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul executări silite:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile ştiinţe economice, juridice, administrative;
- vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
    Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

    Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Biroul executări silite:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile ştiinţe economice, juridice, administrative;

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

    Pentru funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant la Biroul executări silite:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.
 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE LA BIROUL EXECUTĂRI SILITE 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (*actualizată*) (doar Titlul IX – Impozite și taxe locale) 
6. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*) (Titlul III – Dispoziții procedurale generale și Titlul VII – Colectarea creanțelor fiscale)

Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent:
1. Colaborează și respectă etapele şi termenele prevazute în procedura de executare silită;
2. Înfiinţează și colaborează la instituirea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile urmăribile ale debitorilor precum și indisponibilizarea bunurilor.
3. Pentru indisponibilizarea veniturilor urmăribile și a disponibilităților bănești din conturile bancare în lei și valută instituie adrese de înființare a popririi pentru debitorii persoane fizice și persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare;
4. Procedează la stingerea efectelor procedurii de executare silită prin emiterea adreselor de sistare a popriri și a deciziilor de încetare a măsurilor de executare silită,  pentru debitorii persoane fizice și persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare;
5. Colaborează și recuperează cheltuielile efectuate cu executarea silită;
6. Colaborează la organizarea publicităţii licitaţiilor în vederea vânzării imobilelor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită;
7. Atribuții în aplicarea măsurilor asiguratorii;
8. Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin, solicită sprijinul organelor de poliţie, precum şi alte relaţii de la persoane fizice, juridice, Oficiul Registrului Comerţului, instanţele judecătoreşti, societăţile bancare, alte instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale;
9. Analizează şi supune spre verificare Șefului de Birou dosarele cuprinzând solicitările debitorilor, persoane fizice sau juridice care solicită stingerea creanţelor la bugetul local prin trecerea în proprietatea publică a municipiului a unor bunuri imobile supuse executării silite;
10. Soluţionează solicitările primite de la contribuabili referitoare la aplicarea procedurii de executare silită şi stingerea creanţelor fiscale datorate bugetului local;
11. Răspunde de îndeplinirea procedurii de executare silită până la expirarea termenului de prescriere a dreptului de a cere executarea silită;
12. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute in fiecare dosar de executare silită;
13. Asigură contribuabililor persoane fizice și juridice asistenţă de specialitate cu privire la modul plată a datoriilor către bugetul local;
14. Asigură preluarea în baza de date a informaţiilor din dosarele de executare silita;
15. Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale în cadrul procesului de executare silită;
16. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil aflat în procedura de executare silită şi propune măsuri sau soluții pentru încasarea acestora;
17. Constată starea de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice, aceștia se vor înregistra în evidenţă separată și efectuează verificări anuale;
18. Respectă legislaţia fiscală şi solicită de la Consilierul Juridic, ori de câte ori este cazul, precizări şi soluţii în legătură cu aplicarea unitară a legislaţiei;
19. Inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere în conformitate cu reglementările legale;
20. Propune sugestii pentru fluidizarea activității precum și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
21. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologice în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
22. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
23. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
24. Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
25. Respectă normele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele P.S.I;
26. Aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la activitatea pe care o realizează;
27. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate de șeful compartimentului/Directorul executiv.


Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant:
1. Colaborează și respectă etapele şi termenele prevazute în procedura de executare silită;
2. Înfiinţează și colaborează la instituirea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile urmăribile ale debitorilor precum și indisponibilizarea bunurilor.
3. Pentru indisponibilizarea veniturilor urmăribile și a disponibilităților bănești din conturile bancare în lei și valută instituie adrese de înființare a popririi pentru debitorii persoane fizice și persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare;
4. Procedează la stingerea efectelor procedurii de executare silită prin emiterea adreselor de sistare a popriri și a deciziilor de încetare a măsurilor de executare silită,  pentru debitorii persoane fizice și persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare;
5. Colaborează și recuperează cheltuielile efectuate cu executarea silită;
6. Colaborează la organizarea publicităţii licitaţiilor în vederea vânzării imobilelor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită;
7. Atribuții în aplicarea măsurilor asiguratorii;
8. Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin, solicită sprijinul organelor de poliţie, precum şi alte relaţii de la persoane fizice, juridice, Oficiul Registrului Comerţului, instanţele judecătoreşti, societăţile bancare, alte instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale;
9. Analizează şi supune spre verificare Șefului de Birou dosarele cuprinzând solicitările debitorilor, persoane fizice sau juridice care solicită stingerea creanţelor la bugetul local prin trecerea în proprietatea publică a municipiului a unor bunuri imobile supuse executării silite;
10. Soluţionează solicitările primite de la contribuabili referitoare la aplicarea procedurii de executare silită şi stingerea creanţelor fiscale datorate bugetului local;
11. Răspunde de îndeplinirea procedurii de executare silită până la expirarea termenului de prescriere a dreptului de a cere executarea silită;
12. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute in fiecare dosar de executare silită;
13. Asigură contribuabililor persoane fizice și juridice asistenţă de specialitate cu privire la modul plată a datoriilor către bugetul local;
14. Asigură preluarea în baza de date a informaţiilor din dosarele de executare silita;
15. Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale în cadrul procesului de executare silită;
16. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil aflat în procedura de executare silită şi propune măsuri sau soluții pentru încasarea acestora;
17. Constată starea de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice, aceștia se vor înregistra în evidenţă separată și efectuează verificări anuale;
18. Respectă legislaţia fiscală şi solicită de la Consilierul Juridic, ori de câte ori este cazul, precizări şi soluţii în legătură cu aplicarea unitară a legislaţiei;
19. Inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere în conformitate cu reglementările legale;
20. Propune sugestii pentru fluidizarea activității precum și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
21. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologice în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
22. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
23. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
24. Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
25. Respectă normele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele P.S.I;
26. Aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la activitatea pe care o realizează;
27. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate de șeful compartimentului/Directorul executiv.


Atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant:
1. Colaborează și respectă etapele şi termenele prevazute în procedura de executare silită;
2. Înfiinţează și colaborează la instituirea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile urmăribile ale debitorilor precum și indisponibilizarea bunurilor.
3. Pentru indisponibilizarea veniturilor urmăribile și a disponibilităților bănești din conturile bancare în lei și valută instituie adrese de înființare a popririi pentru debitorii persoane fizice și persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare;
4. Procedează la stingerea efectelor procedurii de executare silită prin emiterea adreselor de sistare a popriri și a deciziilor de încetare a măsurilor de executare silită,  pentru debitorii persoane fizice și persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare;
5. Colaborează și recuperează cheltuielile efectuate cu executarea silită;
6. Colaborează la organizarea publicităţii licitaţiilor în vederea vânzării imobilelor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită;
7. Atribuții în aplicarea măsurilor asiguratorii;
8. Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin, solicită sprijinul organelor de poliţie, precum şi alte relaţii de la persoane fizice, juridice, Oficiul Registrului Comerţului, instanţele judecătoreşti, societăţile bancare, alte instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale;
9. Analizează şi supune spre verificare Șefului de Birou dosarele cuprinzând solicitările debitorilor, persoane fizice sau juridice care solicită stingerea creanţelor la bugetul local prin trecerea în proprietatea publică a municipiului a unor bunuri imobile supuse executării silite;
10. Soluţionează solicitările primite de la contribuabili referitoare la aplicarea procedurii de executare silită şi stingerea creanţelor fiscale datorate bugetului local;
11. Răspunde de îndeplinirea procedurii de executare silită până la expirarea termenului de prescriere a dreptului de a cere executarea silită;
12. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute in fiecare dosar de executare silită;
13. Asigură contribuabililor persoane fizice și juridice asistenţă de specialitate cu privire la modul plată a datoriilor către bugetul local;
14. Asigură preluarea în baza de date a informaţiilor din dosarele de executare silita;
15. Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale în cadrul procesului de executare silită;
16. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil aflat în procedura de executare silită şi propune măsuri sau soluții pentru încasarea acestora;
17. Constată starea de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice, aceștia se vor înregistra în evidenţă separată și efectuează verificări anuale;
18. Respectă legislaţia fiscală şi solicită de la Consilierul Juridic, ori de câte ori este cazul, precizări şi soluţii în legătură cu aplicarea unitară a legislaţiei;
19. Inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere în conformitate cu reglementările legale;
20. Propune sugestii pentru fluidizarea activității precum și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
21. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologice în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
22. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
23. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
24. Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
25. Respectă normele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele P.S.I;
26. Aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la activitatea pe care o realizează;
27. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate de șeful compartimentului/Directorul executiv.