Pentru ordine de plată folosiți:          Beneficiar: Directia de Impozite si Taxe Locale Giurgiu
                                                                Trezoreria Municipiului Giurgiu
                                                                Cod Fiscal: 24582550
                                                                IBAN Pentru căutare rapidă folosiți CTRL + F

Denumire Tip sursa Cont bancar
Rata debit locuinta FLS pf Contracte RO85TREZ3215033XXX006764
Rata dobanda locuinta FLS pf Contracte RO85TREZ3215033XXX006764
Rata locuinta bloc B49 pf Contracte RO85TREZ3215033XXX006764
Rate locuinta case nationalizate pf Contracte RO85TREZ3215033XXX006764
Chirie locuinta ANL(recuperare investitie) Contracte RO85TREZ3215033XXX006764
Rata locuinta ANL PF Contracte RO85TREZ3215033XXX006764
Vanzare locuinta ANL pf Contracte RO85TREZ3215033XXX006764
Avans vanzare locuinta ANL PF Contracte RO85TREZ3215033XXX006764
Chirie locuinta ANL PF Contracte RO85TREZ3215033XXX006764
Impozit auto peste 12 t PF Impozite RO85TREZ3215033XXX006764
Impozit auto peste 12 t PJ Impozite RO85TREZ3215033XXX006764

____________________________________________________________

Pentru ordine de plată folosiți:          Beneficiar: Primăria Municipiului Giurgiu
                                                                Trezoreria Municipiului Giurgiu
                                                                Cod Fiscal: 4852455
                                                                IBAN Pentru căutare rapidă folosiți CTRL + F

Denumire Tip sursa Cont bancar
Taxa reabilitare termica PF Contracte RO02TREZ32121360223XXXXX
C/v Garantie la ctr. de concesiune Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
C/v Garantie la ctr. de concesiune achitate Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Chirie locuinta ANL(adm.,intretinere si reparatii) Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Chirie Locuinta pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Chirie spatii pentru activitati ale micilor meseriasi si prestari servicii PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Chirie spatii pentru activitati ale micilor meseriasi si prestari servicii PJ Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Chirii locuinta adp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Concesiune Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Concesiune - indice preturi lunar pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Concesiuni litigii pmg pf/pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract concesiune anual pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract concesiune lunar Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract concesiune lunar pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract concesiune semestrial pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract concesiune trimestrial pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract Concesiune trimestrial pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract constituire drept de superficie cu titlu oneros PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract de asociere in participatiune cu tva pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract de asociere in participatiune pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract de delegare de gestiune PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract de delegare de gestiune PJ Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract inchiriere spatiu/teren PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contract inchiriere spatiu/teren PJ Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Contracte de concesiune anual pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Inchiriere spatii litigii pmg pf/pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Tarif utilizare terenuri pt. bilciuri si oboare pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Tarif utilizate terenuri pt. balciuri si oboare pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Tarif vanzare stradala dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Tarif vinzare stradala dp pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa  teren subtraversare tunel dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa expunere produse diverse PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa expunere produse diverse PJ Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare comert ambulant cu produse specifice unor evenimente Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare corturi electorale PJ Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare cu corturi (nunti), pavilioane PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare cu corturi (nunti), pavilioane Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare cu vehicule sau autovehicule scoase spre vanzare PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare cu vehicule sau autovehicule scoase spre vanzare Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare domeniu public sau privat aferent statiilor de imbarcare sau debarcare PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare domeniu public sau privat aferent statiilor de imbarcare sau debarcare Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare pentru organizare de campanii publicitare, materiale publicitare, fluturasi PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare pentru organizare de campanii publicitare, materiale publicitare, fluturasi Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare pentru vanzare produse de orice fel din vehicule PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare pentru vanzare produse de orice fel din vehicule Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare reclame pe autovehicule, aeriene si alte modalitati similare (audio, video) PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare reclame pe autovehicule, aeriene si alte modalitati similare (audio, video) Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare spatii inchise dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa ocupare teren parcare pentru aprovizionare PJ Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa parcare in parcarile de domiciliu PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa parcare in parcarile de domiciliu PJ Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren alee acces dp pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren alee acces dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren curti/constructii dp pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren curti/constructii dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren destinatie comert dp pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren destinatie comert dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren destinatie laborator dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren garaj dp pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren garaj dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren gradini dp pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren gradini dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren panou publicitar dp pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren panou publicitar dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren parcare - autovehicule - maxi taxi dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren parcare acoperita dp pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren prestari servicii - vulcanizare Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren prestari servicii dp pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren prestari servicii dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren pt. constructii provizorii-magazii dp pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren pt. constructii provizorii-magazii dp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren spatiu terasa dp PJ Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren spatiu terasa PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa utilizare casuta lemn pf Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa utilizare casuta lemn pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa utilizare teren adp pj Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa utilizare teren pentru terase extrasezoniere PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa utilizare teren pentru terase extrasezoniere PJ Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxe ocupare cu agregate frigorifice, de inghetata, pop-corn si altele PF Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxe ocupare cu agregate frigorifice, de inghetata, pop-corn si altele Contracte RO04TREZ32121A300530XXXX
Concesiuni Taxe calculate RO04TREZ32121A300530XXXX
Litigii Concesiuni Taxe calculate RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa loc parcare Taxe calculate RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa teren destinatie comert domeniu public pj Taxe calculate RO04TREZ32121A300530XXXX
Taxa chirie Taxe fixe RO04TREZ32121A300530XXXX
Chirie locuinta ANL(cota autoritate publica) Contracte RO07TREZ32121390210XXXXX
Comision vanzare locuinta ANL (1% din valoarea de vanzare) Contracte RO07TREZ32121390210XXXXX
Debite din ajutoare de incalzire cu energie termica necuvenite DAS Taxe calculate RO09TREZ24A681000850101X
Debite din ajutoare de incalzire cu gaze necuvenite DAS Taxe calculate RO09TREZ24A681000850101X
Debite din ajutoare de incalzire cu lemne necuvenite DAS Taxe calculate RO09TREZ24A681000850101X
Impozit teren extravilan PF Impozite RO12TREZ3212107020203XXX
Impozit teren extravilan PJ Impozite RO12TREZ3212107020203XXX
Taxa teren extravilan PF Taxe calculate RO12TREZ3212107020203XXX
Taxa teren extravilan PJ Taxe calculate RO12TREZ3212107020203XXX
Impozit teren curti/con. PF Impozite RO15TREZ3212107020201XXX
Impozit teren intravilan PF Impozite RO15TREZ3212107020201XXX
Taxa curti constructii PF Taxe calculate RO15TREZ3212107020201XXX
Taxa teren intravilan PF Taxe calculate RO15TREZ3212107020201XXX
Cote defalcate din impozitul pe venit Taxe fixe RO16TREZ32121040201XXXXX
Impozit cladire PJ Impozite RO18TREZ3212107020102XXX
Taxa cladire PJ Taxe calculate RO18TREZ3212107020102XXX
Alte taxe fara debit PJ Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa arhiva eliberare anexa 24 DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa Carte de identitate DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa Carte de identitate pierdut(det.) DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa Carte de identitate provizorie DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa certificat casatorie DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa certificat casatorie pierdut DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa de divort DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa eliberare Anexa 9 ,cereri depuse de persoane fizice DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa eliberare copii Anexa 24,cereri depuse de persoane fizice din arhiva compartimentului stare civila DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa eliberare dovada pentru radiere mopede,vehicole si autovehicole autopropulsate DSP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa eliberare dovada pt nedepozitare auto pe dp pj Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa eliberare dovada pt. nedepozitare auto pe dp Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa eliberare duplicat DSP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa foto-video DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa furnizare date DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa pentru inscrierea mentiunii privind resedinta DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa pentru oficierea casatoriilor în afara sediilor stabilite prin lege DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa pentru oficierea casatoriilor în zilele de weekend si alte sarbatori legale DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa timbru inregistrare la cerere schimbare nume si sex DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa verificare documente si întocmire dosar de rectificare act de stare civila DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa verificare documente si întocmire dosar de schimbare de nume DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa verificare documente si întocmire dosar de transcriere a certificatelor de stare civila emise de alte state DEP Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Venituri necuvenite - Taxe Administrative Taxe fixe RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa titlu proprietate PF Taxe fixe RO27TREZ32121300250XXXXX
Taxa hoteliera PJ Ctr Contracte RO30TREZ32121120207XXXXX
Taxa Hoteliera PJ Taxe calculate RO30TREZ32121120207XXXXX
Taxa hoteliera TxS Taxe speciale RO30TREZ32121120207XXXXX
Taxa speciala pt promovare turistica PF TxS Taxe speciale RO30TREZ32121120207XXXXX
Taxa speciala pt promovare turistica PJ TxS Taxe speciale RO30TREZ32121120207XXXXX
Taxa publicitate ctr Contracte RO30TREZ32121180250XXXXX
Taxa  Firma  PJ Taxe calculate RO30TREZ32121180250XXXXX
Taxa afisaj Taxe calculate RO30TREZ32121180250XXXXX
Taxa afisaj PJ Taxe calculate RO30TREZ32121180250XXXXX
Taxa firma Taxe calculate RO30TREZ32121180250XXXXX
Taxa publicitate TxS Taxe speciale RO30TREZ32121180250XXXXX
Alte amenzi PF în debit peste 15 zile Amenzi RO30TREZ32121A350102XXXX
Alte amenzi PF noi fara debit sub 15 zile Amenzi RO30TREZ32121A350102XXXX
Alte amenzi PJ Amenzi RO30TREZ32121A350102XXXX
Alte amenzi PJ FD Amenzi RO30TREZ32121A350102XXXX
Amenzi circulatie PF în debit peste 15 zile Amenzi RO30TREZ32121A350102XXXX
Amenzi circulatie PF noi fara debit sub 15 zile Amenzi RO30TREZ32121A350102XXXX
Amenzi circulatie PJ Amenzi RO30TREZ32121A350102XXXX
Amenzi circulatie PJ FD Amenzi RO30TREZ32121A350102XXXX
Amenzi DITL Amenzi RO30TREZ32121A350102XXXX
Impozit auto sub 12 t PJ Impozite RO37TREZ3212116020202XXX
Impozit mijloc transport pe apa PJ Impozite RO37TREZ3212116020202XXX
Garantie esalonare Taxe calculate RO41TREZ3215006XXX006772
Avans vanzare constructie sau teren  PF Contracte RO43TREZ321502205X008925
Avans vanzare locuinta sau teren PF Contracte RO43TREZ321502205X008925
Avans vanzare spatiu sau teren pj Contracte RO43TREZ321502205X008925
Avans vanzare spatiu sau teren TI PJ Contracte RO43TREZ321502205X008925
C/v studiu de oportunitate Contracte RO43TREZ321502205X008925
Contract  de vanzare spatiu dobanda pj Contracte RO43TREZ321502205X008925
Contract de vanzare spatiu pj Contracte RO43TREZ321502205X008925
Contract vanzare spatiu debit tva pj Contracte RO43TREZ321502205X008925
Contract vanzare teren cu tva Contracte RO43TREZ321502205X008925
Contract vanzare teren cu TVA TI PJ Contracte RO43TREZ321502205X008925
Contract vanzare teren/constructie debit TVA PF Contracte RO43TREZ321502205X008925
Contract vanzare teren/constructie dobanda PF Contracte RO43TREZ321502205X008925
Documentatie de atribuire Contracte RO43TREZ321502205X008925
Rata debit locuinta OG 19/1994 pf Contracte RO43TREZ321502205X008925
Rata dobanda locuinta  OG 19/1994 pf Contracte RO43TREZ321502205X008925
Vanzare constructie PF Contracte RO43TREZ321502205X008925
Vanzare deseuri de materiale reciclabile TI pj Contracte RO43TREZ321502205X008925
Vanzare deseuri feroase si neferoase TI pj Contracte RO43TREZ321502205X008925
Vanzare teren pentru constructii pf/pj Contracte RO43TREZ321502205X008925
Vanzare teren pentru constructii TI PJ Contracte RO43TREZ321502205X008925
Avans vanzare locuinta din fondul locativ de stat Contracte RO53TREZ32121390203XXXXX
Vanzare locuinta din Fondul locativ de stat Contracte RO53TREZ32121390203XXXXX
Taxa timbru pentru arhitectura Ordinul Arhitectilor din Romania PF/PJ Taxe fixe RO54TREZ3215006XXX000136
Taxa timbru pentru arhitectura Uniunea Arhitectilor din Romania PF/PJ Taxe fixe RO54TREZ3215006XXX000136
Taxa pentru situatii de urgenta PF Taxe calculate RO55TREZ32121150250XXXXX
Taxa pentru situatii de urgenta PJ Taxe calculate RO55TREZ32121150250XXXXX
Taxa adeverinta istoric de rol fiscal PF/PJ Taxe fixe RO55TREZ32121150250XXXXX
Taxa adeverinta privind situatia fiscala PF Taxe fixe RO55TREZ32121150250XXXXX
Taxa adeverinta privind situatia fiscala PJ Taxe fixe RO55TREZ32121150250XXXXX
Taxa eliberare copie arhiva DITL Taxe fixe RO55TREZ32121150250XXXXX
Taxa eliberare dosar de patrimoniu fiscal PF/PJ Taxe fixe RO55TREZ32121150250XXXXX
Taxa multiplicare copii DEP Taxe fixe RO55TREZ32121150250XXXXX
Taxa timbru certificat fiscal PF Taxe fixe RO55TREZ32121150250XXXXX
Taxa timbru certificat fiscal PJ Taxe fixe RO55TREZ32121150250XXXXX
Taxa  autorizare unitati alimentatie publica PJ Taxe calculate RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa autorizatie constructie PJ Taxe calculate RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa urbanism PF Taxe calculate RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa urbanism PJ Taxe calculate RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa viza anuala unitati alimentatie publica PJ Taxe calculate RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa autorizatie constr. PF Taxe fixe RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa autorizatie demolare PJ Taxe fixe RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa autorizatie functionare PJ Taxe fixe RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa bransament PF Taxe fixe RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa bransament PJ Taxe fixe RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa certificat urbanism PF Taxe fixe RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa certificat urbanism PJ Taxe fixe RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa demolare PF Taxe fixe RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa PF/PJ Taxe fixe RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa regularizare PF Taxe fixe RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa regularizare PJ Taxe fixe RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa judiciara de timbru cu debit PF Taxe calculate RO61TREZ32121070203XXXXX
Taxa judiciara de timbru noua fara debit PF Taxe fixe RO61TREZ32121070203XXXXX
Taxa judiciara de timbru PJ Taxe fixe RO61TREZ32121070203XXXXX
Impozit teren curti/con. PJ Impozite RO62TREZ3212107020202XXX
Impozit teren intravilan PJ Impozite RO62TREZ3212107020202XXX
Taxa curti constructii  PJ Taxe calculate RO62TREZ3212107020202XXX
Taxa teren intravilan PJ Taxe calculate RO62TREZ3212107020202XXX
Impozit cladire PF Impozite RO68TREZ3212107020101XXX
Taxa cladire PF Taxe calculate RO68TREZ3212107020101XXX
Alte litigii pmg pf/pj Contracte RO74TREZ32121360250XXXXX
C/v Raport evaluare Contracte RO74TREZ32121360250XXXXX
Documentatie de atribuire fara TVA Contracte RO74TREZ32121360250XXXXX
Targ produse traditionale Contracte RO74TREZ32121360250XXXXX
Debite provenite din atragerea raspunderii patrimoniale a administratorilor Taxe calculate RO74TREZ32121360250XXXXX
Debite provenite din atragerea raspunderii solidare a administratorilor Taxe calculate RO74TREZ32121360250XXXXX
Cost placute inregistrare DSP Taxe fixe RO74TREZ32121360250XXXXX
Debite provenite din validarea popririi asupra tertului poprit Taxe fixe RO74TREZ32121360250XXXXX
Cheltuieli efectuate in cursul executarii silite Taxe calculate RO75TREZ32121360214XXXXX
Cheltuieli curator dispuse de instanta Taxe fixe RO75TREZ32121360214XXXXX
Cheltuieli de executare dispuse de instanta Taxe fixe RO75TREZ32121360214XXXXX
Taxa autovehicule lente PF Taxe calculate RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxa autovehicule lente PJ Taxe calculate RO79TREZ32121160250XXXXX
Tarif de depozitare pentru vehicol/24 ore Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Tarif de ridicare pentru vehicol Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Tarif de transport pentru vehicol Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Tarif pentru blocarea rotilor autoturismelor oprite/stationate si parcate neregulamentar Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Tarif stationare pe domeniul public in statiile amenajate si aprobate DSP Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxa acord principiu bransamente utilitati Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxa aviz de executie -regim de urgenta -retele utilitare Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxa aviz executie bransamente utilitati PF Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxa aviz executie bransamente utilitati Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxa depozitare diverse materiale pe domeniul public FD Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxa inregistrare mopede si vehicule autopropulsate DSP Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxa pentru emiterea acordului de executie lucrare acces pe domeniul public PF FD Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxa pentru emiterea acordului de executie lucrare acces pe domeniul public PJ FD Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxe avize definitive lucrari tehnico-edilitare PF Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxe avize definitive lucrari tehnico-edilitare Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxe avize lucrari tehnico-edilitare PF Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxe avize lucrari tehnico-edilitare Taxe fixe RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxa autorizatie sanitara PJ Taxe calculate RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa viza autorizatie (anuala) PF Taxe calculate RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa viza autorizatie (anuala) PJ Taxe calculate RO83TREZ32121160203XXXXX
Tarif eliberare autorizatie dispecerat DSP Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Tarif eliberare autorizatie pentru transport in regim de taxi DSP Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Tarif eliberare autorizatie taxi DSP Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa autorizatie sanitara Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa eliberare atestat producator PF Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA intre 7,5 si 15 tone (10 zile) Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA intre 7,5 si 15 tone (20 zile) Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA intre 7,5 si 15 tone (30 zile) Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA intre 7,5 si 15 tone (o zi) Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA peste 15 tone (10 zile) Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA peste 15 tone (20 zile) Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA peste 15 tone (30 zile) Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA peste 15 tone (o zi) Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa eliberare licenta traseu pentru transport public local Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol PF Taxe fixe RO83TREZ32121160203XXXXX
Impozit pe spectacole Ctr Contracte RO86TREZ32121150201XXXXX
Impozit spectacole TxC Taxe calculate RO86TREZ32121150201XXXXX
Impozit pe spectacole PFA Taxe speciale RO86TREZ32121150201XXXXX
Impozit pe spectacole TxS Taxe speciale RO86TREZ32121150201XXXXX
Taxa habitat de la 01.10.2019 (HCL 351/2019) Taxe calculate RO86TREZ32121360206XXXXX
Taxa habitat în interval 15.02-30.09.2019 (HCL 40,42,62/2019) Taxe calculate RO86TREZ32121360206XXXXX
Taxa habitat pana la 31.12.2017 Taxe calculate RO86TREZ32121360206XXXXX
Impozit auto sub 12 t PF Impozite RO87TREZ3212116020201XXX
Impozit mijloc transport pe apa PF Impozite RO87TREZ3212116020201XXX
Debite provenite din impozit auto Brasov Taxe fixe RO87TREZ3212116020201XXX
Schimb teren extravilan intravilan Contracte RO96TREZ32121390207XXXXX
Vanzare spatii litigii pmg pf/pj Contracte RO96TREZ32121390207XXXXX
Vinzare teren pentru constructii litigii Contracte RO96TREZ32121390207XXXXX