Pentru căutare rapidă folosiți CTRL + F

   
Denumire Cont bancar
Taxa reabilitare termica  RO02TREZ32121360223XXXXX
Taxa loc parcare RO04TREZ32121A300530XXXX
Concesiuni
Taxa teren destinatie comert domeniu public 
Contract constituire drept de superficie cu titlu oneros 
Chirie Locuinta 
Taxa teren garaj dp 
Taxa teren gradini dp 
Taxa teren curticonstructii dp 
Taxa teren pt. constructii provizorii-magazii dp 
Taxa teren destinatie laborator dp 
Taxa  teren subtraversare tunel dp 
Taxa teren parcare acoperita dp 
Taxa teren spatiu terasa dp 
Taxa teren alee acces dp 
Taxa teren parcare - autovehicule - maxi taxi dp 
Contract concesiune semestrial 
Taxa utilizare casuta lemn 
Tarif utilizate terenuri pt. balciuri si oboare 
Contract inchiriere spatiuteren 
Contract concesiune anual 
Taxa ocupare spatii inchise dp 
Tarif vanzare stradala dp 
Tarif vinzare stradala dp 
Concesiune - indice preturi lunar 
Contract de asociere in participatiune 
Contracte de concesiune anual 
Taxa utilizare teren adp 
Chirii locuinta adp 
Concesiuni litigii pmg
Inchiriere spatii litigii pmg
Taxa teren destinatie comert dp 
Taxa utilizare teren pentru terase extrasezoniere 
Taxa parcare in parcarile de domiciliu 
Taxa teren prestari servicii dp 
Cv Garantie la ctr. de concesiune achitate
Tarif utilizare terenuri pt. bilciuri si oboare 
Concesiune indice pret consum 2013  
Concesiune indice pret consum 2014  
Contract concesiune lunar
Contract concesiune lunar 
Taxa teren prestari servicii - vulcanizare
Contract Concesiune trimestrial -Autosoft
Contract de delegare de gestiune 
Chirie locuinta ANL(adm.,intretinere si reparatii)
Taxa ocupare cu corturi (nunti), pavilioane
Cv Garantie la ctr. de concesiune
Taxa expunere produse diverse 
Taxa ocupare cu vehicule sau autovehicule scoase spre vanzare
Chirie spatii pentru activitati ale micilor meseriasi si prestari servicii 
Contract Concesiune trimestrial 
Taxa ocupare pentru vanzare produse de orice fel din vehicule
Taxa teren spatiu terasa 
Taxe ocupare cu agregate frigorifice, de inghetata, pop-corn si altele
Taxa ocupare domeniu public sau privat aferent statiilor de imbarcare sau debarcare
Taxa ocupare pentru organizare de campanii publicitare, materiale publicitare, fluturasi
Taxa ocupare reclame pe autovehicule, aeriene si alte modalitati similare (audio, video)
Taxa teren panou publicitar dp 
Comision vanzare locuinta ANL (1% din valoarea de vanzare) RO07TREZ32121390210XXXXX
Chirie locuinta ANL(cota autoritate publica)
Debite din ajutoare de incalzire cu lemne necuvenite DAS RO09TREZ24A681000850101X
Debite din ajutoare de incalzire cu energie termica necuvenite DAS
Debite din ajutoare de incalzire cu gaze necuvenite DAS
Impozit teren extravilan  RO12TREZ3212107020203XXX
Taxa teren extravilan 
Taxa curti constructii  RO15TREZ3212107020201XXX
Taxa eliberare dovada pt. nedepozitare auto pe dp RO26TREZ32121340250XXXXX
Taxa eliberare dovada pt nedepozitare auto pe dp 
Taxa furnizare date DEP
Taxa eliberare dovada pentru radiere mopede,vehicole si autovehicole autopropulsate DSP
Taxa pentru inscrierea mentiunii privind resedinta DEP
Taxa arhiva eliberare anexa 24 DEP
Taxa eliberare duplicat DSP
Taxa de divort DEP
Venituri necuvenite - Taxe Administrative
Taxa certificat casatorie pierdut DEP
Taxa certificat casatorie DEP
Taxa certificat casatorie Duminica DEP
Taxa Carte de identitate DEP
Taxa Carte de identitate pierdut(det.) DEP
Taxa foto-video DEP
Taxa Carte de identitate provizorie DEP
Alte taxe fara debit 
Taxa titlu proprietate  RO27TREZ32121300250XXXXX
Taxa hoteliera TxS RO30TREZ32121120207XXXXX
Taxa  Firma  
Taxa publicitara (Firma) 
Taxa firma
Taxa afisaj
Taxa publicitate TxS
Venituri necuvenite - Amenzi
Debite despagubiri Ocolul Silvic GR
Amenzi circulatie FD
Amenzi circulatie  FD
Amenzi DITL
Amenzi circulatie 
Alte amenzi  FD
Garantie esalonare RO41TREZ3215006XXX006772
Vanzare deseuri feroase si neferoase TI  RO43TREZ321502205X008925
Rata debit locuinta OG 191994 
Rata dobanda locuinta  OG 191994 
Contract de vanzare spatiu 
Avans vanzare spatiu sau teren 
Contract vanzare spatiu debit tva 
Contract  de vanzare spatiu dobanda 
Vanzare teren pentru constructii 
Cv caiet de sarcini
Avans vanzare constructie sau teren  
Contract vanzare terenconstructie debit TVA 
Contract vanzare terenconstructie dobanda 
Avans vanzare locuinta sau teren 
Vanzare constructie 
Vanzare teren pentru constructii TI 
Contract vanzare teren cu TVA TI 
Avans vanzare spatiu sau teren TI 
Cv studiu de oportunitate
Vanzare deseuri de materiale reciclabile TI 
Contract vanzare teren cu tva
Vanzare locuinta din Fondul locativ de stat RO53TREZ32121390203XXXXX
Avans vanzare locuinta din fondul locativ de stat
Taxa timbru pentru arhitectura Uniunea Arhitectilor din Romania RO54TREZ3215006XXX000136
Taxa timbru pentru arhitectura Ordinul Arhitectilor din Romania
Taxa pentru situatii de urgenta  RO55TREZ32121150250XXXXX
Tx. pt. urgente
Taxa multiplicare copii DEP
Taxa adeverinta istoric de rol fiscal 
Taxa eliberare dosar de patrimoniu fiscal 
Taxa adeverinta privind situatia fiscala 
Taxa timbru certificat fiscal 
Taxa eliberare copie arhiva DITL
Taxa urbanism  RO57TREZ32121070250XXXXX
Taxa viza anuala unitati alimentatie publica 
Taxa  autorizare unitati alimentatie publica 
Tx. viza  aut.constr. Lg. 300/2004
Taxa Contract Arendare
Taxa Arenda
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
Taxa certificat urbanism 
Taxa autorizatie constructie 
Taxa autorizatie demolare 
Taxa autorizatie functionare 
Taxa bransament 
Taxa regularizare 
Taxa autorizatie constr. 
Taxa demolare 
Taxa judiciara de timbru  RO61TREZ32121070203XXXXX
Venituri necuvenite - Taxe judiciare
Impozit teren curticon.  RO62TREZ3212107020202XXX
Impozit teren intravilan 
Taxa curti constructii  
Taxa teren intravilan 
Impozit cladire  RO68TREZ3212107020101XXX
Taxa cladire 
Debite provenite din atragerea raspunderii solidare a administratorilor RO74TREZ32121360250XXXXX
Debite provenite din atragerea raspunderii patrimoniale a administratorilor
Cost placute inregistrare DSP
Debite provenite din validarea popririi asupra tertului poprit
Alte venituri
Alte litigii pmg 
Cv caiet de sarcini fara TVA
Cv Raport evaluare
Targ produse traditionale
Cheltuieli efectuate in cursul procesului de executare silita RO75TREZ32121360214XXXXX
Taxa autovehicule lente  RO79TREZ32121160250XXXXX
Taxa depozitare diverse materiale pe domeniul public FD
Taxa pentru emiterea acordului de executie lucrare acces pe domeniul public  FD
Tarif de ridicare pentru vehicol
Tarif de transport pentru vehicol
Tarif de depozitare pentru vehicol24 ore
Tarif pentru blocarea rotilor autoturismelor opritestationate si parcate neregulamentar
Taxa inregistrare mopede si vehicule autopropulsate DSP
Tarif stationare pe domeniul public in statiile amenajate si aprobate DSP
Taxe avize lucrari tehnico-edilitare
Taxe avize definitive lucrari tehnico-edilitare
Taxa acord principiu bransamente utilitati
Taxa aviz executie bransamente utilitati
Taxa aviz de executie -regim de urgenta -retele utilitare
Taxa viza autorizatie (anuala)  RO83TREZ32121160203XXXXX
Taxa autorizatie sanitara 
Tarif eliberare autorizatie dispecerat DSP
Taxa eliberare atestat producator 
Taxa eliberare licenta traseu pentru transport public local
Tarif eliberare autorizatie taxi DSP
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA intre 7,5 si 15 tone (30 zile)
Tarif eliberare autorizatie pentru transport in regim de taxi DSP
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA peste 15 tone (10 zile)
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA peste 15 tone (30 zile)
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA intre 7,5 si 15 tone (20 zile)
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA intre 7,5 si 15 tone (10 zile)
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA intre 7,5 si 15 tone (o zi)
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA peste 15 tone (20 zile)
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 
Taxa eliberare autorizatie de libera trecere pt. autovehicule cu MMA peste 15 tone (o zi)
Rate locuinta case nationalizate  RO85TREZ3215033XXX006764
Rata locuinta bloc B49 
Rata debit locuinta FLS 
Rata dobanda locuinta FLS 
Rate locuinta adp 
Vanzare casa nationalizata 
Impozit spectacole TxC RO86TREZ32121150201XXXXX
Impozit pe spectacole TxS
Impozit pe spectacole A
Taxa habitat
Impozit auto sub 12 t  RO87TREZ3212116020201XXX
Impozit mijloc transport pe apa 
Impozit auto peste 12 t  RO88TREZ3215033XXX000211
Vanzare locuinta ANL 
Chirie locuinta ANL(recuperare investitie)
Avans vanzare locuinta ANL 
Rata debit locuinta ANL 
Rata dobanda locuinta ANL 
Venituri necuvenite - Taxe Extrajudiciare RO92TREZ32121340202XXXXX
Taxa Extrajudiciara
Taxa extrajudiciara de timbru pt. furnizare date
Taxa timbru inregistrare la cerere schimbare nume si sex DEP
Litigii Vinzare spatii RO96TREZ32121390207XXXXX
Vanzare spatii litigii pmg 
Schimb teren extravilan intravilan