Conform cerinţelor Regulamentului European Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi a Codului Fiscal, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu realizează prelucrarea datelor personale și are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
gdpr
           Scopul colectării datelor este obligația stabilită de Lege : administrarea taxelor şi impozitelor, colectarea debitelor/recuperarea creanţelor, respectiv constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. Sunteţi obligaţi să furnizaţi datele, acestea fiind necesare stabilirii în mod concret a Situaţiei dumneavoastră fiscale. Refuzul dvs. de a furniza anumite categorii de date poate determina sancţionarea contravenţională conform Codului Fiscal.
          Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor cărora le aparţin, reprezentanţilor legali ai acestora, autorităţilor publice centrale în cadrul unor protocoale de colaborare, organului de urmărire penală sau instanţei de judecată, la cererea acestora.
           Beneficiaţi de dreptul de acces și de intervenţie asupra datelor.Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Secretariatul Direcţiei. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, vă rugam să ne informaţi cât mai curând posibil.
 
În scopul informării dvs. vă prezentăm următoarele :
 
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE  (Regulamentul general privind protecția datelor)
Publicat 01.02.2018
Ghid orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor emis de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Publicat 16.02.2018
Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor Publicat 27.02.2018
Nota de informare privind securitatea datelor cu caracter personal Publicat 21.01.2022
Nota de informare privind supravegherea video Publicat 21.01.2022