Biroul Constatare, Impunere, Urmărire, Impozite și Taxe Locale Persoane Fizice și Biroul Executări Silite

     În temeiul art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului. Pentru vizualizarea obligațiilor de plată la bugetul local al Municipiului Giurgiu contribuabilii persoane fizice își pot creea un cont pe portalul ghiseul.ro.
     Cei interesați își pot ridica deciziile de impunere centralizate la sediul Direcției.

Anunt fiscal 8198/BES Publicat 24.03.2021
Anunt fiscal 11066/BES Publicat 20.04.2021
Anunt fiscal 11271/BPF Publicat 21.04.2021
Anunt fiscal 11629/BPF Publicat 27.04.2021
Anunt fiscal 12308/BPF Publicat 06.05.2021
Anunt fiscal 13500/BPF Publicat 19.05.2021
Anunt fiscal 15600/BES Publicat 14.06.2021
Anunt fiscal 15620/BPF Publicat 14.06.2021
Anunt fiscal 16511/BPF Publicat 28.06.2021
Anunt fiscal 17677/BES Publicat 12.07.2021
Anunt fiscal 18421/BPF Publicat 21.07.2021
Anunt fiscal 19491/BPF Publicat 04.08.2021
Anunt fiscal 20010/BPF Publicat 11.08.2021
Anunt fiscal 21013/BPF Publicat 25.08.2021
Anunt fiscal 21625/BPF Publicat 02.09.2021
Anunt fiscal 22957/BES Publicat 20.09.2021
Anunt fiscal 23700/BPF Publicat 28.09.2021
Anunt fiscal 24177/BPF Publicat 05.10.2021
Anunt fiscal 25038/BES Publicat 14.10.2021
Anunt fiscal 25146/BPF Publicat 18.10.2021

 

Biroul Constatare, Impunere, Urmãrire, Impozite și Taxe locale Persoane Juridice

Comercianții a cãror activitate se desfãsoarã potrivit Clasificãrii activitãților din economia națională – CAEN, clasa 5530 – restaurante și 5540 – baruri, datoreazã bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, după caz, în a cãrui razã administrativ teritorialã se aflã amplasatã unitatea sau standul de comercializare, o taxã pentru eliberarea/vizarea anualã a autorizatiei privind desfasurarea activitãtii de alimentatie publicã. Conform H.C.L. nr. 149/2020 la nivelul Mun. Giurgiu, datorați o taxã dupã cum urmeazã:
- pentru activități de alimentație publică ≤ 100 mp* – 1000 lei
- pentru activități de alimentație publică de la 101 - 249 mp – 2000 lei
- pentru activități de alimentație publică de la 250 - 500 mp – 4000 lei
- pentru activități de alimentație publică          ≥ 500 mp – 6000 lei

În temeiul art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afisării anuntului.

Anunt fiscal 16133/BPJ Publicat 23.06.2021
Anunt fiscal 18640/BPJ Publicat 22.07.2021
Anunt fiscal 19248/BPJ Publicat 02.08.2021

*) - suprafața (în metri pătrați) pe care se desfășoară activitatea taxabilă