Biroul Constatare, Impunere, Urmărire, Impozite și Taxe Locale Persoane Fizice și Biroul Executări Silite

     În temeiul art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului. Pentru vizualizarea obligațiilor de plată la bugetul local al Municipiului Giurgiu contribuabilii persoane fizice își pot creea un cont pe portalul ghiseul.ro.
     Cei interesați își pot ridica deciziile de impunere centralizate la sediul Direcției.

Anunt fiscal 5252/BPF Publicat 17.01.2023
Anunt fiscal 7256/BPF Publicat 25.01.2023
Anunt fiscal 14824/BPF Publicat 13.02.2023
Anunt fiscal 18630/BPF Publicat 23.02.2023
Anunt fiscal 20711/BPF Publicat 02.03.2023
Anunt fiscal 23480/BPF Publicat 09.03.2023
Anunt fiscal 26852/BPF Publicat 17.03.2023
Anunt fiscal 29180/BPF Publicat 24.03.2023
Anunt fiscal 32780/BPF Publicat 04.04.2023
Anunt fiscal 41196/BPF Publicat 04.05.2023
Anunt fiscal 45107/BPF Publicat 16.05.2023
Anunt fiscal 52837/BPF Publicat 10.06.2023
Anunt fiscal 53945/BPF Publicat 14.06.2023
Anunt fiscal 57797/BPF Publicat 28.06.2023
Anunt fiscal 61034/BPF Publicat 06.07.2023
Anunt fiscal 63272/BPF Publicat 12.07.2023
Anunt fiscal 67866/BPF Publicat 28.07.2023
Anunt fiscal 70410/BPF Publicat 04.08.2023
Anunt fiscal 72317/BPF Publicat 11.08.2023
Anunt fiscal 72533/BPF Publicat 11.08.2023
Anunt fiscal 74340/BPF Publicat 21.08.2023
Anunt fiscal 74367/BPF Publicat 21.08.2023
Anunt fiscal 83903/BPF Publicat 21.09.2023
Anunt fiscal 91058/BPF Publicat 12.10.2023
Anunt fiscal 101383/BPF Publicat 03.11.2023
Anunt fiscal 101434/BPF Publicat 03.11.2023
Anunt fiscal 102388/BPF Publicat 06.11.2023
Anunt fiscal 102567/BPF Publicat 07.11.2023
Anunt fiscal 103183/BPF Publicat 08.11.2023
Anunt fiscal 104316/BPF Publicat 14.11.2023
Anunt fiscal 106317/BPF Publicat 16.11.2023
Anunt fiscal 111343/BPF Publicat 04.12.2023
Anunt fiscal 113865/BPF Publicat 12.12.2023
Anunt fiscal 115024/BPF Publicat 13.12.2023
Anunt fiscal 115770/BPF Publicat 14.12.2023
Anunt fiscal 118082/BPF Publicat 22.12.2023

 

Biroul Constatare, Impunere, Urmãrire, Impozite și Taxe locale Persoane Juridice

Comercianții a cãror activitate se desfãsoarã potrivit Clasificãrii activitãților din economia națională – CAEN, clasa 5530 – restaurante și 5540 – baruri, datoreazã bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, după caz, în a cãrui razã administrativ teritorialã se aflã amplasatã unitatea sau standul de comercializare, o taxã pentru eliberarea/vizarea anualã a autorizatiei privind desfasurarea activitãtii de alimentatie publicã. Conform H.C.L. nr. 139/2022 la nivelul Mun. Giurgiu, datorați o taxã dupã cum urmeazã:
- pentru activități de alimentație publică ≤ 100 mp* – 1384 lei
- pentru activități de alimentație publică de la 101 - 249 mp – 2769 lei
- pentru activități de alimentație publică de la 250 - 500 mp – 5537 lei
- pentru activități de alimentație publică          ≥ 500 mp – 8306 lei

În temeiul art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afisării anuntului.

Anunt fiscal 44774/CCF Publicat 17.11.2022

*) - suprafața (în metri pătrați) pe care se desfășoară activitatea taxabilă