Biroul Constatare, Impunere, Urmărire, Impozite și Taxe Locale Persoane Fizice și Biroul Executări Silite

     În temeiul art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului. Pentru vizualizarea obligațiilor de plată la bugetul local al Municipiului Giurgiu contribuabilii persoane fizice își pot creea un cont pe portalul ghiseul.ro.
     Cei interesați își pot ridica deciziile de impunere centralizate la sediul Direcției.

Anunt fiscal 725/BES Publicat 13.01.2022

 

Biroul Constatare, Impunere, Urmãrire, Impozite și Taxe locale Persoane Juridice

Comercianții a cãror activitate se desfãsoarã potrivit Clasificãrii activitãților din economia națională – CAEN, clasa 5530 – restaurante și 5540 – baruri, datoreazã bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, după caz, în a cãrui razã administrativ teritorialã se aflã amplasatã unitatea sau standul de comercializare, o taxã pentru eliberarea/vizarea anualã a autorizatiei privind desfasurarea activitãtii de alimentatie publicã. Conform H.C.L. nr. 139/2022 la nivelul Mun. Giurgiu, datorați o taxã dupã cum urmeazã:
- pentru activități de alimentație publică ≤ 100 mp* – 1384 lei
- pentru activități de alimentație publică de la 101 - 249 mp – 2769 lei
- pentru activități de alimentație publică de la 250 - 500 mp – 5537 lei
- pentru activități de alimentație publică          ≥ 500 mp – 8306 lei

În temeiul art. 47 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afisării anuntului.

Anunt fiscal 44774/CCF Publicat 17.11.2022

*) - suprafața (în metri pătrați) pe care se desfășoară activitatea taxabilă