BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE PE ANUL 2019

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator BUGET  TRIM. I TRIM. II TRIM.  III TRIM.  IV
             
TOTAL CHELTUIELI  (sectiunea de functionare + sectiunea de dezvoltare) 00 4224 1513 1055 1013 643
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01) SF 3721 1041 1024 1013 643
CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20) 1 3721 1041 1024 1013 643
TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01 la 10.03) 10 3025 808 838 839 540
Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 2850.5 778 773.5 779 520
  Salarii de baza 10.01.01 2542.5 700 683.5 700 459
  Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 36 9 9 9 9
  Alte sporuri 10.01.06 0        
  Ore suplimentare 10.01.07 0        
  Fond de premii 10.01.08 0 0 0 0 0
  Prima de vacanta 10.01.09 0 0 0 0 0
  Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0        
  Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0        
  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 7 1 2 2 2
  Indemnizatii de delegare  10.01.13 2 1   1  
  Indemnizatii de  detasare 10.01.14 0        
  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 0        
  Indemnizatii hrana 10.01.17 230 62 62 62 44
  Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 33 5 17 5 6
Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 90 10 40 40 0
  Tichete de masa *) 10.02.01 0        
  Norme de hrana 10.02.02 0 0 0 0 0
  Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03 0        
  Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04 0        
  Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 0        
  Vouchere de vacanta 10.02.06 90 10 40 40 0
  Alte drepturi salariale in natura 10.02.30 0        
Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.07) 10.03 84.5 20 24.5 20 20
  Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2   2    
  Contributii de asigurări de somaj  10.03.02 0.5   0.5    
  Contributii de asigurari sociale de sanatate  10.03.03 1   1    
  Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0.5   0.5    
  Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi  10.03.05 0        
  Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.5   0.5    
  Contributii angajator 10.03.07 80 20 20 20 20
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 636 218 171 159 88
Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 406 136 111 89 70
  Furnituri de birou 20.01.01 49 13 12 10 14
  Materiale pentru curatenie 20.01.02 9 2 1 1 5
  Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 75 25 20 10 20
  Apa, canal si salubritate 20.01.04 8 2 3 2 1
  Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10 6 4 0 0
  Piese de schimb 20.01.06 4 3 1 0 0
  Transport 20.01.07 0        
  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  20.01.08 120 30 30 30 30
  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  20.01.09 0        
  Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 131 55 40 36 0
Reparatii curente  20.02 35 25 10 0 0
Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 0        
  Hrana pentru oameni 20.03.01 0        
  Hrana pentru animale 20.03.02 0        
Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 0        
  Medicamente  20.04.01 0        
  Materiale sanitare 20.04.02 0        
  Reactivi 20.04.03 0        
  Dezinfectanti 20.04.04 0        
 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)  20.05 36 18 18 0 0
  Uniforme si echipament 20.05.01 0        
  Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0        
  Alte obiecte de inventar 20.05.30 36 18 18 0 0
Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 6 3 1 2 0
  Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 6 3 1 2 0
  Deplasari în străinătate 20.06.02 0        
Materiale de laborator 20.09 0        
Cercetare-dezvoltare 20.10 0        
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 7 3   4  
Consultanta si expertiza 20.12 0 0 0 0 0
Pregatire profesionala 20.13 8 4 4 0 0
Protectia muncii 20.14 20 6 6 6 2
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15 0        
Studii si cercetari 20.16 0        
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18 0        
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere 20.19 0        
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 20.20 0        
Meteorologie 20.21 0        
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22 0        
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 0        
Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24 0        
  Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01 0        
  Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 0        
  Stabilirea riscului de tara 20.24.03 0        
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25 6 3 3 0 0
Tichete cadou 20.27 0        
Alte cheltuieli                                                                                  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 112 20 18 58 16
  Reclama si publicitate 20.30.01 17 1 4 6 6
  Protocol si reprezentare  20.30.02 0        
  Prime de asigurare non-viata 20.30.03 8 4 4    
  Chirii 20.30.04 0        
  Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 0        
  Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 0        
  Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 0        
  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 87 15 10 52 10
  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI    59 60 15 15 15 15
  Sume aferente persoanelor cu handicap neancadrate 59.40 60 15 15 15 15
  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 503 472 31 0 0
  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 503 472 31 0 0
  Actiive fixe 71.01 503 472 31 0 0
  Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0     0 0
  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 214 172 42 0 0
  Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 289 300 -11 0 0