Legislație folosită în activitatea D.I.T.L. Giurgiu:

Emitent: Parlamentul / Guvernul României

01. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
02. O.G. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
03. Legea 161/2003 pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

04. HG. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
05. Ordinul 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 
și conducerea contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.
06.Plati online:Hg. 1235.2010, norme de aplicare Decizia 34/2021

07.Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 2016

08.Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala 2016

09. Ordonanța de urgență  57/2019 privind Codul administrativ

 

 


Emitent: Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

01. Ordin nr. 234/2022 privind stabilirea domeniilor prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionari publici.

02. Ordin nr. 1355/2009 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a formatelor-standard si de transmitere a datelor și informatiilor cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici + Instructiunile
 

 

 

 


Emitent:Consiliul Local al Municipiului Giurgiu

01.HCL 110.2010 privind impozitele si taxele locale pe anul 2011,adoptate de Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
02.HCL 113.2011 privind aprobarea înregistrării în SNEP utilizând cardul bancar.

03.Hotărârile privind impozitele si taxele locale pe anul 2012 formate din HCL 163/2011,HCL 251/2011,HCL 353/2011
04.HCL 3.2013
 privind impozitele si taxele locale pe anul 2013
05.Hotărârile privind Impozitele si Taxele locale pe anul 2014 formate din HCL 387.2013,HCL 478.2013,HCL 479.2013,HCL 8.2014

06.HCL 446.2014 privind impozitele si taxele locale pe anul 2015,adoptate de Consiliul Local  al Municipiului Giurgiu

07.Hotărârile privind Impozitele si Taxele locale pe anul 2016 formate din HCL 384/2015, HCL 385/2015, HCL 392/2015

08.HCL 3/2016 privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite de pe raza Municipiului Giurgiu

09.Hotărârile privind Impozitele și Taxele locale pe anul 2017 formate din HCL 385/2016,HCL 411/2016,HCL 412/2016

10.Hotărârile privind Impozitele și Taxele locale pe anul 2018 formate din HCL 498/2017,HCL 500/2017.
11.Hotărârile privind Impozitele și Taxele locale pe anul 2019 formate din HCL 518/2018,HCL 519/2018 și HCL 520/2018.
12.Hotărârile 40,42,62,351/2019 pentru instituirea Taxei de Habitat
13.HCL. 116/2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020
14.HCL. 117/2019 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de emiterea și comunicarea de către DITL Giurgiu a documentelor de executare silită
15.HCL 507/2019 privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Giurgiu
16.HCL 149/2020  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021
17.HCL 306/2020 privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Giurgiu
18.Hotărârile privind Impozitele și Taxele locale pe anul 2022 formate din HCL 110/2021,HCL 479/2021.
19.Hotârările privind Impozitele și Taxele locale pe anul 2023 formate din HCL 139/2022, HCL 397/2022.
20.Hotârările privind Impozitele și Taxele locale pe anul 2024 formate din HCL 105/2023, HCL 105/2023
Pentru vizualizarea documentelor in format PDF este nevoie de aplicatia Acrobat Reader

Atentie:unele acte legislative au sute de pagini,ca urmare si incarcarea lor poate dura, in functie de banda de internet alocata.